DS18B20 vs BBMagic METEO


DS18B20

to cyfrowy termometr, który komunikuje się poprzez magistralę 1-wire. W minimalnej konfiguracji (tzw. parasite power) wystarczą tylko dwa przewody: danych/zasilania i masy.
Każdy czujnik DS18B20 posiada unikalny 64 bitowy adres, który pozwala na pracę wielu układów na jednaj magistrali.

BBMagic METEO

jest bezprzewodowym, zasilanym z baterii sensorem o ultra niskim poborze energii, który mierzy temperaturę, wilgotność i poziom oświetlenia. Komunikuje się poprzez szyfrowany kanał radiowy Bluetooth Low Energy.
Dodatkowo przesyłane dane podpisane są cyfrowo algorytmem AES-128 dla zachowania ich integralności i autentyczności.
Każdy BBMagic METEO posiada 48 bitowy adres co umożliwia pracę wielu sensorów z jednym odbiorcą danych.

DS18B20

Dokładność pomiaru temperatury przez DS18B20 pokazuje poniższa grafika:
DS18B20 temperature accuracy
Niestety wykres pokazuje dokładnośść w dość wąskim zakresie, ale z tabelki przygotowanej przez producenta wynika, że:

  • w zakresie -10*C do +85*C dokładność jest nie gorsza niż +/- 0,5*C
  • w zakresie -55*C do +125*C dokładność jest nie gorsza niż +/- 2*C

BBMagic METEO

BBMagic METEO mierzy temperaturę z następującą dokładnością
BBMagic METEO temperature accuracy
Linia przerywana pokazuje maksymalny zaś ciągła typowy błąd pomiaru temperatury.

Podsumowanie

Trudno jednoznacznie zdecydować, który z sensorów jest dokładniejszy, ale ogólnie można zauważyć, że:

  • w wąskim zakresie temperatur od 0*C do +70*C termometr przewodowy DS18B20 może cechować się nieco większą średnią dokładnością
  • w szerokim zakresie temperatur od -40*C do +120*C przewagę w średniej dokładnośći pomiaru może mieć bezprzewodowy BBMagic METEO
Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.