BBMagic METEO


BBMagic METEO jest ultra-energooszczędnym modułem pomiarowym z komunikacją Bluetooth Low Energy. Dzięki energooszczędności może miesiącami pracować na małej baterii pastylkowej wykonując pomiary i przesyłając je do systemu nadrzędnego. BBMagic METEO

Wyprowadzenia

BBMagic METEO Pinout

Numer pinu Opis
1,8,20,22,23,24 Masa
2 Konfiguracja sygnalizacji wysylania danych:

 • podłączenie do masy: dioda LED będąca na pokładzie BBMagic METEO sygnalizuje komunikację radiową krótkimi błyskami
 • niepodłączony: sygnalizacja wyłączona.

Należy pamiętać, że włączona sygnalizacja LED powoduje większe zużycie energii.

3-6 Cztery aktywne masą wejścia cyfrowe DIN_0-DIN_3 próbkowane każdorazowo tuż przed wysłaniem danych
7,21 Napięcie zasilania 2,1V – 3,6V
21,22 Pady do wlutowania uchwytu dla baterii pastylkowej CR2032: 21 (+) i 22 (-)
7,8,9 Pady do wlutowania stabilizatora w przypadku chęci zasilania z wyższego napięcia. Ten sposób zasilania opisany jest tutaj: Jak zasilić BBMagic METEO moduł z Bluetooth Low Energy
10 Wejście napięcia zasilania dla stabilizatora. Ten sposób zasilania jest opisany tutaj: Jak zasilić BBMagic METEO moduł z Bluetooth Low Energy
11,12 Pady dla wlutowania fotorezystora 10k
13,14 Wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego ADC_1 i ADC_2. Zakres dopuszczalnych napięć: 0V-1,8V ; Rozdzeielczość 1mV
18,19 Linie UARTa odpowiednio nadawanie i odbiór. Zakres dopuszczalnych napięć: 0V-5V

Jak działa BBMagic METEO?

BBMagic METEO cyklicznie dokonuje pomiarów i wysyła zebrane dane przez radiowy kanał Bluetooth Low Energy.

Pomiar temperatury

 • Dokładność pomiaru: +/-0,3st.C,
 • Rozdzielczość pomiaru: 0,04st.C,
 • Zakres pomiarowy: -40 st.C do +125 st.C,
 • Typowy czas odpowiedzi: 15 sekund,
 • Dryft długoterminowy mniejszy niż 0,02 st.C/rok.

Pomiar wilgotności

 • Rozdzielczość pomiaru: 1 %RH,
 • Zakres pomiarowy: 0 %RH do 100 %RH,
 • Typowy czas odpowiedzi: 8 sekund,
 • Dryft długoterminowy mniejszy niż 0,25 %RH/rok.

Pomiar poziomu oświetlenia

 • Za pomocą fotorezystora 10kR
 • Zakres wartości 0 do 255

Dwa kanały ADC o rozdzielczości 1mV

 • ADC_1: 0 do 1,8V
 • ADC_2: 0 do 1,8V

Cztery wejścia cyfrowe DIN_0 – DIN_3

 • Aktywne stanem niskim
 • Podciągane do zasilania 25 ms przed samplowaniem

Jak odbieramy dane od BBmagic METEO

Dzięki bibliotece bbmagic_lib odbieranie i przetwarzanie danych przez Raspberry Pi zero W oraz Raspberry Pi 3 jest bardzo proste. Bibliotekę możesz pobrać z działu Download.
Aby odbierać dane od BBMagic METEO:

Tworzymy bufor na dane i zmienne pomocnicze
unsigned char bbm_buf[100] ;
int len, ret ;

Otwieramy komunikację
ret = bbm_bt_open(0) ;
if(ret) exit(1) ;

Sprawdzamy czy nadeszły dane
len = bbm_bt_read(bbm_buf) ;
Jeśli tak to mamy je w buforze
if(len > 0)
if(bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_TYPE] == BBMAGIC_M_METEO)
{
przetwarzaj_dane_meteo(bbm_buf) ;
}

Zawartość bufora zdefiniowano w pliku bbmagic_lib.h

bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_TYPE] typ modułu, który nadesłał dane ; w tym przypadku będzie to BBMAGIC_M_METEO
bbm_buf[BBM_METEO_TEMPER_LSB] bbm_buf[BBM_METEO_TEMPER_MSB] temperatura, młodszy i starszy bajt. Należy podzielić przez 100 aby otrzymać wartość w stopniach Celsjusza.
bbm_buf[BBM_METEO_HUM] wilgotność powietrza w zakresie 0-100
bbm_buf[BBM_METEO_LIGHT] poziom oświetlenia ; zakres 0-255
bbm_buf[BBM_METEO_V_SUP] aktualne napięcie zasilania modułu ; należy podzielic przez 71 (BBMAGIC_VCC_DIVIDER) aby otrzymać napięcie w woltach.
bbm_buf[BBM_METEO_ADV_TIME] okres do nadejścia kolejnej wiadomości od modułu ; należy pomnożyć razy dwa aby otrzymać czas w sekundach
bbm_buf[BBM_METEO_DIN_STATE] Na czterech młodszych bitach stan wejść cyfrowych DIN_0-DIN_3: 1 oznacza wejśćie w stanie niskim
bbm_buf[BBM_METEO_ADC_1_MSB] bbm_buf[BBM_METEO_ADC_1_LSB] poziom napięcia na wejściu ADC_1 w mV
bbm_buf[BBM_METEO_ADC_2_MSB] bbm_buf[BBM_METEO_ADC_2_LSB] poziom napięcia na wejściu ADC_2 w mV
bbm_buf[BBM_METEO_WORKTIME_0] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – najmłodszy bajt 0
bbm_buf[BBM_METEO_WORKTIME_1] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – kolejny bajt 1
bbm_buf[BBM_METEO_WORKTIME_2] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – kolejny bajt 2
bbm_buf[BBM_METEO_WORKTIME_3] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – najstarszy bajt 3
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_0] adres modułu najmłodszy bajt 0 – LSB
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_1] adres modułu bajt 1
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_2] adres modułu bajt 2
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_3] adres modułu bajt 3
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_4] adres modułu bajt 4
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_5] adres modułu najstarszy bajt 5 – MSB
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_RSSI] moc odbieranego sygnału radiowego w dBm
Pobierz kod źródłowy aplikacji bbm_scanner z działu Download i zobacz jak przetwarzać dane od BBMagic METEO i innych modułów !!

bbm_scanner app

Tryby pracy BBMagic METEO

Tryb pracy Okres pomiaru
1 2 sekundy
2 10 sekund
3 1 minuta
4 5 minut
Należy mieć na uwadze, że im dłuższy okres pomiarowy tym zużycie baterii jest mniejsze.

Jak ustawić tryb pracy

 • wyłącz zasilanie modułu
 • naciśnij przycisk
 • włącz zasilanie modułu trzymając przycisk wciśniętym
 • trzymaj przycisk wciśniętym odliczając błyski diody: 1 błysk – tryb pracy 1, 2 błyski – tryb pracy 2, itd.
 • zwolnij przycisk
 • dioda zgaśnie na ok. 2 sekundy po czym rozbłyśnie kilkukrotnie, w zależności od ustawionego trybu pracy: 1 błysk – ustawiono tryb 1, 2 błyski – ustawiono tryb 2, itd.

Po każdym włączeniu zasilania dioda modułu rozbłyśnie:

 • 1 raz – moduł pracuje w trybie 1 – okres pomiaru wynosi 2 sekundy
 • 2 razy – moduł pracuje w trybie 2 – okres pomiaru wynosi 10 sekund
 • 3 razy – moduł pracuje w trybie 3 – okres pomiaru wynosi 1 minuta
 • 4 razy – moduł pracuje w trybie 4 – okres pomiaru wynosi 5 minut

Komunikacja

 • Bluetooth Smart zwany również Bluetooth Low Energy
 • Komunikacja szyfrowana i podpisywana cyfrowo AES-128
 • Konfigurowalny czas wykonywania pomiarów i przesyłania danych: 2 sekundy, 10 sekund, 1 minuta, 5 minut
 • Bezpośrednia komunikacja z Raspberry Pi Zero W i Raspberry Pi 3 poprzez Bluetooth SMART
 • Prosta obsługa programowa z wykorzystaniem bibliotek

Zasilanie

 • bateria 3V CR2032 – pady do wlutowania uchwytu: 21 (+) i 22 (-)
 • 2 x bateria 1,5V AA lub AAA – pady do wlutowania przewodów: 7 (+) and 8 (-)
 • 2 x akumulator 1,2V NiCd lub NiMH – pady do wlutowania przewodów: 7 (+) and 8 (-)
 • Z jakiegokolwiek źródła o napięciu z przedziału: 2,1V do 3,6V – pady do wlutowania przewodów: 7 (+) i 8 (-)
 • Poprzez stabilizator – Podłącz ‘+’ do 10, a ‘-‘ do 22, 23 lub 24. Pady do wlutowania stabilizatora w obudowie TO-92 – 7,8,9 (np.:L78L33, TS2950CT-3.3, LP2950CZ-3.3RAG, MCP1702-3302E, LM2936Z-3.3, LT1121CZ-3.3). Jak dobrać stabilizator: Jak zasilić BBMagic METEO moduł z Bluetooth Low Energy
Może zainteresuje Cię również
BBMagic METEO DHT11 DHT22
DHT11 vs DHT22 vs BBMagic METEO – parametry
Czytaj
Raspberry Pi SSH
Konfiguracja okresu rejestracji i przesyłania danych
Czytaj
BBMagic METEO chart 3d
Pomiary bez kilometrów kabli?
Czytaj
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.