Download

Do pobrania


Software
bbm_scanner

bbm_scanner_0.1.tar.gz

Pomocne narzędzie odbierające i przetwarzające dane BBMagic. Zawiera skompilowany plik binarny bbm_scanner oraz źródła do kompilacji z plikiem Makefile i bibliotekę bbmagic_lib_1.4.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbm_scanner_0.1.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbm_scanner_0.1.tar.gz
Uruchom poleceniem:
sudo ./bbm_scanner_0.1
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Niezbędne narzędzie bbm_scanner

bbm_logger_1.0

Umożliwia odbieranie danych od BBMagic METEO i zapisywanie ich do plików. Do uruchamiania na minikomputerach Raspberry Pi z interfejsem Bluetooth Low Energy: RPi zero W oraz Raspberry Pi 3. Jak go użyć możesz nauczyć się tutaj: Pomiary bez kilometrów kabli? BBMagic METEO Bluetooth LE

Aplikacje demo

bbmagic_flood_sketch.tar.gz

Przykładowy mały projekt odbierający dane od BBMagic FLOOD. Gotowy do kompilacji zawiera bibliotekę: bbmagic_lib_1.2 i libbluetooth. Zawiera również skompilowany plik binarny.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_flood_sketch.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_flood_sketch.tar.gz
Uruchom poleceniem:
sudo ./bbmagic_flood_sketch
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Piszemy program dla BBMagic FLOOD

bbmagic_magneto_sketch.tar.gz

Przykładowy mały projekt odbierający dane od BBMagic MAGNETO i wyświetlający wszystkie informacje na ekranie. Gotowy do kompilacji zawiera bibliotekę: bbmagic_lib_1.2 i libbluetooth. Zawiera również skompilowany plik binarny.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_magneto_sketch.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_magneto_sketch.tar.gz
Odpal poleceniem:
sudo ./bbmagic_magneto_sketch
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Piszemy program w C dla Raspberry Pi i BBMagic MAGNETO

bbmagic_motion_sketch.tar.gz

Przykładowy mały projekt odbierający dane od BBMagic MOTION i wyświetlający informacje na ekranie. Gotowy do kompilacji zawiera bibliotekę: bbmagic_lib_1.2 i libbluetooth. Zawiera również skompilowany plik binarny.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_motion_sketch.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_motion_sketch.tar.gz
Odpal poleceniem:
sudo ./bbmagic_motion_sketch
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Wykrywanie obiektów: program w C dla Raspberry Pi i BBMagic MOTION

bbmagic_button_sketch.tar.gz

Projekt dwujęzycznej demonstracyjnej aplikacji dla Raspberry Pi odbierający dane od BBMagic BUTTON i wyświetlający informacje na ekranie terminala. Gotowy do kompilacji zawiera bibliotekę: bbmagic_lib_1.2 i libbluetooth. Zawiera również skompilowane pliki binarne.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_button_sketch.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_button_sketch.tar.gz
Odpal poleceniem:
sudo ./bbmagic_button_sketch_pl
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Dwujęzyczna aplikacja dla BBMagic BUTTON

bbmagic_button_screenshot.tar.gz

Kod źródłowy aplikacji dla Raspberry Pi pozwalającej z pomocą BBMagic BUTTON zdalnie wykonywać zrzuty ekranu. Zawiera również skompilowany plik binarny.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_button_screenshot.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_button_screenshot.tar.gz
Odpal poleceniem:
sudo ./bbmagic_button_screenshot
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Jak zrobić screenshota nie dotykając klawiatury?
Biblioteki
bbmagic_lib_1.4.tar.gz
Nowa wersja biblioteki dla Raspberry Pi zero W i Raspberry Pi 3 z chipem Bluetooth Low Energy umożliwiająca:

  • odbieranie danych z sensorów BBMagic METEO, MOTION, BUTTON, MAGNETO i FLOOD
  • sterowanie modułami BBMagic RELAY
  • sterowanie modułami BBMagic DIMMER

Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/bin/bbmagic_lib_1.4.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_lib_1.4.tar.gz
Skompiluj swoją aplaikację ‚twoja_aplikacja.c’ poleceniem:
gcc -o twoja_aplikacja twoja_aplikacja.c bbmagic_lib_1.4.a libbluetooth.a


bbmagic_lib_1.2.tar.gz
Biblioteka umożliwiająca odbieranie danych z sensorów BBMagic przez interfejs Bluetooth Low Energy. Dla Raspberry Pi zero W i Raspberry Pi 3.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/bin/bbmagic_lib_1.2.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_lib_1.2.tar.gz


libbluetooth.a
Biblioteka z pakietu libbluetooth-dev Debiana zawierającego pliki deweloperskie używane z biblioteką BlueZ.
BlueZ jest oficjalną implementacją stosu Bluetooth dla Linuxa dystrybuowaną na licencji GNU General Public License (GPL).

Komentarze są wyłączone.