Download

Do pobrania


Software i źródła

bbm_logger_1.0

Umożliwia odbieranie danych od BBMagic METEO i zapisywanie ich do plików. Do uruchamiania na minikomputerach Raspberry Pi z interfejsem Bluetooth Low Energy: RPi zero W oraz Raspberry Pi 3. Jak go użyć możesz nauczyć się tutaj: Pomiary bez kilometrów kabli? BBMagic METEO Bluetooth LE

bbmagic_flood_sketch.tar.gz

Przykładowy mały projekt odbierający dane od BBMagic FLOOD. Gotowy do kompilacji zawiera bibliotekę: bbmagic_lib_1.2 i libbluetooth. Zawiera również skompilowany plik binarny.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_flood_sketch.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_flood_sketch.tar.gz
Uruchom poleceniem:
sudo ./bbmagic_flood_sketch
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Piszemy program dla BBMagic FLOOD

bbmagic_magneto_sketch.tar.gz

Przykładowy mały projekt odbierający dane od BBMagic MAGNETO i wyświetlający wszystkie informacje na ekranie. Gotowy do kompilacji zawiera bibliotekę: bbmagic_lib_1.2 i libbluetooth. Zawiera również skompilowany plik binarny.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_magneto_sketch.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_magneto_sketch.tar.gz
Odpal poleceniem:
sudo ./bbmagic_magneto_sketch
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Piszemy program w C dla Raspberry Pi i BBMagic MAGNETO
Biblioteki

bbmagic_lib_1.2.tar.gz

Biblioteka umożliwiająca odbieranie danych z sensorów BBMagic przez interfejs Bluetooth Low Energy. Dla Raspberry Pi zero W i Raspberry Pi 3.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/bin/bbmagic_lib_1.2.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_lib_1.2.tar.gz

libbluetooth.a

Biblioteka z pakietu libbluetooth-dev Debiana zawierającego pliki deweloperskie używane z biblioteką BlueZ.
BlueZ jest oficjalną implementacją stosu Bluetooth dla Linuxa dystrybuowaną na licencji GNU General Public License (GPL).

Komentarze są wyłączone.