Download

Do pobrania


Software

bbmagic_home_project.tar.gz

BBMagic Home to otwarty projekt inteligentnego domu-mieszkania-pokoju dla Raspberry Pi. Programuj fascunujące funkcje inteligentnego otoczenia z minimalnym wysiłkiem i maksymalnym efektem.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/proj/bbmagic_home_project.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem: tar -zxvf bbmagic_home_project.tar.gz
Wejdź do katalogu: cd bbmagic_home_project
Zobacz aktualne projekty: ls
bbm_scanner

bbm_scanner_2

Pomocne narzędzie odbierające informacje od sensorów BBMagic oraz pozwalające odczytać adres i klucz szyfrujący aktorów BBMagic.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/bin/bbm_scanner_2
Dodaj prawo uruchamiania:
chmod +x bbm_scanner_2
Uruchom poleceniem:
sudo ./bbm_scanner_2
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Niezbędne narzędzie bbm_scanner

bbm_logger_1.0

Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/bin/bbm_logger_1.0
Dodaj prawo uruchamiania:
chmod +x bbm_logger_1.0
Uruchom poleceniem:
sudo ./bbm_logger_1.0
Umożliwia odbieranie danych od BBMagic METEO i zapisywanie ich do plików. Do uruchamiania na minikomputerach Raspberry Pi z interfejsem Bluetooth Low Energy: RPi zero W oraz Raspberry Pi 3. Jak go użyć możesz nauczyć się tutaj: Pomiary bez kilometrów kabli? BBMagic METEO Bluetooth LE

Aplikacje demo

bbmagic_flood_sketch.tar.gz

Przykładowy mały projekt odbierający dane od BBMagic FLOOD. Gotowy do kompilacji zawiera bibliotekę: bbmagic_lib_1.2 i libbluetooth. Zawiera również skompilowany plik binarny.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_flood_sketch.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem: tar -zxvf bbmagic_flood_sketch.tar.gz
Wejdź do katalogu: cd bbmagic_flood_sketch
Uruchom poleceniem: sudo ./bbmagic_flood_sketch
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Piszemy program dla BBMagic FLOOD

bbmagic_magneto_sketch.tar.gz

Przykładowy mały projekt odbierający dane od BBMagic MAGNETO i wyświetlający wszystkie informacje na ekranie. Gotowy do kompilacji zawiera bibliotekę: bbmagic_lib_1.2 i libbluetooth. Zawiera również skompilowany plik binarny.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_magneto_sketch.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_magneto_sketch.tar.gz
Wejdź do katalogu:
cd bbmagic_magneto_sketch
Odpal poleceniem:
sudo ./bbmagic_magneto_sketch
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Piszemy program w C dla Raspberry Pi i BBMagic MAGNETO

bbmagic_motion_sketch.tar.gz

Przykładowy mały projekt odbierający dane od BBMagic MOTION i wyświetlający informacje na ekranie. Gotowy do kompilacji zawiera bibliotekę: bbmagic_lib_1.2 i libbluetooth. Zawiera również skompilowany plik binarny.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_motion_sketch.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_motion_sketch.tar.gz
Wejdź do katalogu:
cd bbmagic_motion_sketch
Odpal poleceniem:
sudo ./bbmagic_motion_sketch
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Wykrywanie obiektów: program w C dla Raspberry Pi i BBMagic MOTION

bbmagic_button_sketch.tar.gz

Projekt dwujęzycznej demonstracyjnej aplikacji dla Raspberry Pi odbierający dane od BBMagic BUTTON i wyświetlający informacje na ekranie terminala. Gotowy do kompilacji zawiera bibliotekę: bbmagic_lib_1.2 i libbluetooth. Zawiera również skompilowane pliki binarne.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_button_sketch.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_button_sketch.tar.gz
Wejdź do katalogu:
cd bbmagic_button_sketch
Odpal poleceniem:
sudo ./bbmagic_button_sketch_pl
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Dwujęzyczna aplikacja dla BBMagic BUTTON

bbmagic_button_screenshot.tar.gz

Kod źródłowy aplikacji dla Raspberry Pi pozwalającej z pomocą BBMagic BUTTON zdalnie wykonywać zrzuty ekranu. Zawiera również skompilowany plik binarny.
Pobierz na Raspberry Pi poleceniem:
wget http://bbmagic.net/download/src/bbmagic_button_screenshot.tar.gz
Rozpakuj archiwum poleceniem:
tar -zxvf bbmagic_button_screenshot.tar.gz
Wejdź do katalogu:
cd bbmagic_button_screenshot
Odpal poleceniem:
sudo ./bbmagic_button_screenshot
Więcej możesz nauczyć się tutaj: Jak zrobić screenshota nie dotykając klawiatury?

Komentarze są wyłączone.