BBMagic DIMMER bezprzewodowy regulator PWM


BBMagic DIMMER trzy kanały
BBMagic DIMMER to moduł zdalnego regulatora mocy z komunikacją Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth Smart.

Funkcje BBMagic DIMMER

 • Sterowanie mocą urządzenia 230VAC poprzez regulację fazy ; włączanie w zerze sieci
 • Trzy kanały PWM z korekcją gamma ; idealne do sterowania LEDami
 • Możliwość wyłączenia korekcji gamma pinem 14 (GAMMA CORR)
 • Faza sygnału PWM konfigurowana pinem 6 (ZERO CROSS DETECT CONFIG). Dzięki tej funkcji BBMagic DIMMER może sterować tranzystorem PNP jak również NPN
 • Funkcja automatycznego włączenia odbiornika na 15 minut po uruchomieniu modułu ; konfigurowana pinem 17
 • Monitorowanie stanu napięcia zasilania
 • Detektor światła ; pady do wlutowania fotorezystora 10k ; zakres wartości 0 do 255
 • Wejście przetwornika ADC o zakresie napięć od 0 do 1,8V i rozdzielczości 1mV
 • Pomiar temperatury chipu, który może być interpretowany jako temperatura otoczenia o niskiej dokładności
 • Sygnalizacja komunikacji radiowej diodą LED ; konfigurowana pinem 2
 • Komunikacja: szyfrowane i podpisane cyfrowo wiadomości Bluetooth Smart
 • Proste sterowanie z Raspberry Pi 3 lub zero W przy użyciu biblioteki bbmagic_lib od wersji 1.4

Tryby pracy modułu BBMagic DIMMER

BBMagic DIMMER może pracować w jednym z trzech trybów: AC_DIMMER, PWM lub PWM_INVERT.
Tryb pracy zależy od stanu pinu 6 (ZERO_CROSS_DET CONFIG) podczas startu modułu.

Tryb AC_DIMMER

Na pinie 6 (ZERO_CROSS_DET-CONFIG) występuje przebieg 50 Hz.


BBMagic DIMMER 230VAC schemat

Tryb PWM

Pin 6 (ZERO_CROSS_DET-CONFIG) jest niepodłączony.

BBMagic DIMMER PWM schemat

Tryb PWM_INVERT

Pin 6 (ZERO_CROSS_DET-CONFIG) jest podłączony do masy.

BBMagic DIMMER PWM invert schemat

Dodatkową konfigurację umożliwia pin 14 (GAMMA CORR), który włącza / wyłącza korekcję gamma.

Tryb pracy BBMagic DIMMER Stan pinu 6 (ZERO CROSS DETECT-CONFIG) Stan pinu 14 (GAMMA CORR)
1 tryb PWM z korekcją gamma niepodłączony niepodłączony
2 tryb PWM bez korekcji gamma niepodłączony do Vcc (pin 7 lub 21)
3 tryb PWM_INVERT z korekcją gamma do GND (20,22,23,24) niepodłączony
4 tryb PWM_INVERT bez korekcji gamma do GND (20,22,23,24) do Vcc (pin 7 lub 21)
5 tryb AC_DIMMER bez korekcji gamma przebieg 50 Hz nie ma znaczenia
Jeśli chcemy aby po każdym włączeniu zasilania moduł BBMagic DIMMER włączył na 15 minut sterowane urządzenie to podłączamy pin 17 (START CONF) do masy lub do pinu 16.

BBMagic DIMMER PWM start on schemat

Jak działa BBMagic DIMMER

Po włączeniu zasilania co 60 sekund BBMagic DIMMER wysyła informację ‚ALIVE’.
Jeśli odbierze wiadomość z żądaniem zmiany nastaw to po dokonaniu regulacji niezwłocznie nada wiadomość ‚ALIVE’ potwierdzając tym wykonanie zadania.

Jakie dane zawiera wiadomość ‚ALIVE’?

Zawartość bufora zdefiniowano w pliku bbmagic_lib.h

bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_TYPE] typ modułu, który nadesłał dane ; w tym przypadku będzie to BBMAGIC_M_DIMMER
bbm_buf[BBM_DIMMER_V_SUP] aktualne napięcie zasilania modułu ; należy podzielic przez 71 (BBMAGIC_VCC_DIVIDER) aby otrzymać napięcie w woltach.
bbm_buf[BBMAGIC_DIMMER_ADV_TIME] czas po jakim wysłana zostanie kolejna wiadomość ‚ALIVE’. Należy pomnożyć przez dwa aby otrzymać czas w sekundach.
bbm_buf[BBM_DIMMER_CHIP_TEMP] temperatura chipu w stopniach Celsjusza (kodowanie U2). Noże być interpretowana jako temperatura otoczenia o niskiej dokładności
bbm_buf[BBM_DIMMER_LIGHT] poziom oświetlenia ; zakres 0-255
bbm_buf[BBM_DIMMER_CH0] aktualna wartość wypełnienia PWM kanału 0 ; zakres 0-255
bbm_buf[BBM_DIMMER_CH1] aktualna wartość wypełnienia PWM kanału 1 ; zakres 0-255
bbm_buf[BBM_DIMMER_CH2] aktualna wartość wypełnienia PWM kanału 2 ; zakres 0-255
bbm_buf[BBM_DIMMER_ADC_1_MSB] i bbm_buf[BBM_DIMMER_ADC_1_LSB] poziom napięcia na wejściu ADC_1 w mV ; starszy i młodszy bajt
bbm_buf[BBM_DIMMER_WORKTIME_0] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – najmłodszy bajt 0
bbm_buf[BBM_DIMMER_WORKTIME_1] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – kolejny bajt 1
bbm_buf[BBM_DIMMER_WORKTIME_2] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – kolejny bajt 2
bbm_buf[BBM_DIMMER_WORKTIME_3] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – najstarszy bajt 3
bbm_buf[BBM_DIMMER_FIRM_0] numer wersji firmwareu modułu, młodszy bajt
bbm_buf[BBM_DIMMER_FIRM_1] numer wersji firmwareu modułu, starszy bajt
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_0] adres modułu najmłodszy bajt 0 – LSB
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_1] adres modułu bajt 1
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_2] adres modułu bajt 2
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_3] adres modułu bajt 3
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_4] adres modułu bajt 4
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_5] adres modułu najstarszy bajt 5 – MSB
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_RSSI] moc odbieranego sygnału radiowego w dBm

Wyprowadzenia

BBMagic DIMMER pinout

Numer pinu Opis
1,8,20,22,23,24 Masa
2 Konfiguracja sygnalizacji transmisji radiowej:

 • podłączenie do masy: Czerwona dioda LED będąca na pokładzie BBMagic DIMMER sygnalizuje transmisję radiową
 • niepodłączony: Czerwona LED wyłączona. Impulsy sygnalizujące pojawiają się na pinie numer 15. Możliwe podłączenie alternatywnej diody LED wraz z szeregowym rezystorem do pinów 15 i 16. Proponowana wartość rezystora: 1k – 4k7
3-5 W trybach PWM i PWM_INVERT – wyjścia PWM. W trybie AC_DIMMER pin 3 jest wyjściem sterującym. Piny 4 i 5 są nieużywane.
6 Wejście konfiguracyjne ZERO_CROSS_DET-CONFIG:

 • niepodłączony – tryb PWM
 • podłączony do masy – tryb PWM_INVERT
 • przebieg 50 Hz – tryb AC_DIMMER
7,21 Napięcie zasilania 1,8V – 3,6V
7,8,9 Pady dla wlutowania stabilizatora w przypadku chęci zasilania z wyższego napięcia. Ten sposób zasilania jest identyczny jak dla BBMagic METEO opisany tutaj: Jak zasilić BBMagic METEO moduł z Bluetooth Low Energy
10 Wejście napięcia zasilania dla stabilizatora z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją. Ten sposób zasilania jest identyczny jak dla BBMagic METEO opisany tutaj: Jak zasilić BBMagic METEO moduł z Bluetooth Low Energy
11,12 Pady dla wlutowania fotorezystora 10k
13 Wejście przetwornika analogowo-cyfrowego ADC_1. Zakres dopuszczalnych napięć od 0V do 1.8V. Rozdzielczość 1mV
14 Wejście konfiguracyjne GAMMA CORR

 • niepodłączony – korekcja gamma włączona w trybach PWM i PWM_INVERT
 • podłączony do Vcc (pin 7 lub 21) – korekcja gamma wyłączona w trybach PWM i PWM_INVERT
15,16 Pady do podłączenia alternatywnej diody LED wraz z szeregowym rezystorem. Pad 15 – anoda LED z rezystorem. Pad 16 – katoda LED
17 Wejście konfiguracyjne START CONF

 • podłączony do masy (piny 20,22,23,24) lub pinu 16 – po włączeniu zasilania modułu przez 15 minut sterowany odbiornik będzie włączony
 • niepodłączony – po włączeniu zasilania wyjścia CHANNEL_0..CHANNEL_2 są wyłączone
18,19 Linie UARTa odpowiednio nadawanie i odbiór. Zakres dopuszczalnych napięć od 0V do 5V

Komunikacja

 • Bluetooth Smart – Bluetooth Low Energy
 • Komunikacja szyfrowana i podpisywana cyfrowo AES-128
 • Bezpośrednia komunikacja z Raspberry Pi Zero W i Raspberry Pi 3 poprzez Bluetooth Smart
 • Prosta obsługa programowa z wykorzystaniem biblioteki bbmagic_lib od wersji 1.4

Zasilanie

Moduł BBMagic DIMMER pobiera prąd o natężeniu ok. 12mA. Możliwe sposoby zasilania:

 • Z jakiegokolwiek źródła o napięciu z przedziału: 1,8V do 3,6V – pady do wlutowania przewodów: 7 (+) i 8 (-)
 • Poprzez stabilizator – Podłącz ‘+’ do 10, a ‘-‘ do 22, 23 lub 24. Pady do wlutowania stabilizatora w obudowie TO-92 – 7,8,9 (np.:L78L33, TS2950CT-3.3, LP2950CZ-3.3RAG, MCP1702-3302E, LM2936Z-3.3, LT1121CZ-3.3). Jak dobrać stabilizator: Jak zasilić BBMagic METEO moduł z Bluetooth Low Energy
Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *