Open Hardware BBMagic DIMMER B


DIMMER B to projekt części wykonawczej fazowego regulatora mocy dla napięcia sieciowego 230VAC 50Hz. Integruje w sobie funkcje:

  • zasilacza beztransformatorowego: R1-R4, D1-D4, C1-C3,
  • detektora przejścia napięcia sieci przez zero: R5 i R6
  • drivera triaka: R7-R10, U1
  • triaka jako elementu wykonawczego 230VAC: Q2
  • układu gasikowego minimalizującego zakłócenia powstające przy sterowaniu urządzeń indukcyjnych: R11, C4
  • zabezpieczenia przed przepięciem: RV1

Złącze P1 przyłączamy do sieci 230VAC. Po połączeniu pinów 3 i 7 w złączu P3 triak wysteruje pełną mocą urządzenie podłączone do złącza P2.
Aby płynnie regulować moc urządzenia sterowanego na złączu P2 konieczne jest zastosowanie mikrokontrolera i zaimplementowanie algorytmu regulacji fazowej.


BBMagic DIMMER B schemat

Ponieważ każdy układ z zasilaczem beztransformatorowym (również i ten) nie jest galwanicznie odseparowany od sieci 230VAC należy zachować szczególną ostrożność przy jego obsłudze !!

  • wartości elementów zostały tak dobrane, aby ich liczba w całym projekcie była minimalna.
  • w układzie można użyć triaka dostosowanego do mocy urządzenia sterowanego
  • warystor RV1 można pominąć lub dobrać w zależności od przewidywanych przepięć w miejscu zainstalowania ukłądu.
  • kondensator C2: 470uF/10V
BBMagic DIMMER B SMD
BBMagic DIMMER B THT
Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.