Pomiary bez kilometrów kabli? BBMagic METEO Bluetooth LE

BBMagic METEO wykres 3D

Jak wykonywać pomiary z Raspberry Pi bez kilometrów przewodów i kabli? Możesz łatwo wykorzystać technologię Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart.) Continue / Dalej