BBMagic Home – Obsługa zdarzeń

BBMagic Home actions

Inteligentne otoczenie to takie, które może reagować na występujące zdarzenia. Oto w jaki sposób pakiet BBMagic Home umożliwia proste zaprogramowanie tych reakcji. Continue / Dalej

Raspberry Pi piszemy program dla BBMagic FLOOD

BBMagic FLOOD programowanie

Aby Raspberry Pi odbierał dane od modułów BBMagic wystarczy użyć dwóch funkcji: bbm_bt_open(..) oraz bbm_bt_read(..) z darmowej biblioteki bbmagic_lib. Czyż to nie proste? Napisz swój własny program. Continue / Dalej