BBMagic METEO: Konfiguracja okresu rejestracji i przesyłania danych

BBMagic METEO konfiguracja

W jaki sposób ustawić okres rejestrowania i przesyłania danych modułu BBMagic METEO? Wystarczy włączyć zasilanie i przytrzymać przycisk na czas kilku rozbłysków diody LED. Continue / Dalej