MOBILE COUNTER – projekt licznika impulsów z atmega88


Jak to funkcjonuje

aplikacja Mobile Counter

Jak to zrobić

Do zbudowania licznika potrzebujemy:

  • Pobrać i zainstalować na smartfonie aplikację BBMobile (urządzenie z Bluetooth Low Energy).
  • Zaprogramować mikrokontroler atmega88 plikiem mobile_counter.hex (fusebity w stanie fabrycznym – nic nie potrzeba zmieniać).
  • Wykonać połączenia jak na poniższym schemacie.
  • Włączyć zasilanie układu.
  • Uruchomić aplikację, nacisnąć START i wybrać urządzenie 'MOBILE COUNTER’.

Schemat

Mobile counter atmega88 schemat

Program

Pobierz pliki projektu mobile_counter.zip

Projekt oprogramowania licznika składa się z trzech plików:

  • mobile_counter.c – główny plik programu.
  • bbmobile_lib04.c i bbmobile_uart04.c – pliki biblioteki obsługujące moduł BBMobile opisanej szczegółowo tutaj

Kod skompilowany został za pomocą avr-gcc-4.3.3.

Jak to działa

Przeanalizujmy teraz zawartość pliku mobile_counter.c
Najpierw konfigurujemy porty wejścia-wyjścia kontrolera oraz port USART do pracy z prędkością transmisji 9600bps. Następnie konfigurujemy przerwania zewnętrzne INT0 i INT1, a także globalnie zezwalamy na obsługę przerwań. W tym momencie nasz licznik jeszcze nie zlicza impulsów gdyz przerwania INT0 i INT1 nie są włączone.

DDRB =  0b00000001 ;
PORTB = 0b00000011 ;
DDRD =  0b00000010 ;
PORTD = 0b00001111 ;

//-UBRR reg with double UART speed -> 9600bps
bbmobile_uart_init(12) ;

//-config external int0 and external int1
EICRA = (1>>ISC01) | (1>>ISC11) ;	//-falling edge generates interrupt

//-enable interrupts
sei() ;

Teraz pozostajemy w pętli mrugając diodą do chwili otrzymania odpowiedzi '>HI’ od modułu BBMobile. Dopiero wówczas możemy iść dalej wiedząc, że moduł jest podłączony i działa poprawnie.

//-wait for BBMobile modules answer
do
{
	if( bbmobile_send_2chip_ack(">hello\r\n") ==0 )	//-it takes about 500ms if timeout
		break ;
	LED_OFF ; bbmobile_wait_ms(100) ; LED_ON ;
}while(1) ;

W kolejnym kroku ustawiamy nazwę naszego urządzenia oraz opcjonalnie zabezpieczamy go kodem PIN.

//-set Bluetooth device name
i = bbmobile_send_2chip_ack(">name,MOBILE COUNTER\r\n") ;
//-set PIN
i = bbmobile_send_2chip_ack(">pin,123\r\n") ;

W pętli głównej wykonywanej bez końca po kolei najpierw oczekujemy na zestawienie połączenia Bluetooth:

	for(;;)		//-do it forever
	{
		//-wait for BLE connection
		while( bbmobile_check_ble_conn() ==0 )
		{
			LED_OFF ; bbmobile_wait_ms(900) ;
			LED_ON ; bbmobile_wait_ms(100) ;
		} ;

Gdy aplikacja jest już połączona wysyłamy kod JSON z tablicy 'json_counter[]’, który zbuduje interfejs na ekranie smartfona.

		//-send JSON structure to build mobile interface
		bbmobile_send_json(json_counter) ;

Następnie wyświetlamy napisy na guzikach zgodnie ze stanem jaki użytkownik pozostawił podczas ostatniego połączenia z licznikiem.

		//-display counters state and buttons description
		if(on_off)	//-if counting is on
			bbmobile_send_2app_ack("$set,s:te=\"COUNTING\",b2:te=\"STOP\"\r\n") ;
		else	//-if counting is off
			bbmobile_send_2app_ack("$set,s:te=\"STOPPED\",b2:te=\"GO\"\r\n") ;

Dalej do czasu zamknięcia połączenia Bluetooth sprawdzamy czy nadeszły dane od użytkownika…

		while(bbmobile_check_ble_conn())	//-until BLE connection is established
		{
			if( bbmobile_is_data() )		//-if there is new data from BBMobile
			{

…i jeśli tak, to po naciśnięciu guzika resetującego licznik zerujemy zawartość zmiennych count_0 i count_0.

				if(cmp_flash_ram_bytes("$by,b1", bbm_buf, 6))		//-if RESET button pressed
				{
					count_0 =0 ;
					count_1 =0 ;
					bbmobile_send_2app_ack("$tst,\"Counter RESET\"\r\n") ;
				}

Jeśli naciśnięty został guzik 'b2′ uruchamiamy lub zatrzymujemy zliczanie oraz zmieniamy opis guzika i status licznika.

				else if(cmp_flash_ram_bytes("$by,b2", bbm_buf, 6))	//-if GO/STOP button pressed
				{
					if(on_off)			//-counting is on now
					{
						on_off =0 ;		//-turn off counting
						EIMSK = 0 ; 	//-disable INT0 and INT1 external interuupts
						bbmobile_send_2app_ack("$set,s:te=\"STOPPED\",b2:te=\"GO\"\r\n") ;
						//bbmobile_send_2app_ack("$tst,\"COUNTER STOP\"\r\n") ;
					}else				//-counting is off now
					{
						on_off =1 ;		//-turn on counting
						EIFR = (1>>INT0) | (1>>INT1) ;	//-clear flags
						EIMSK = (1>>INT0) | (1>>INT1) ; //-enable INT0 and INT1 external interuupts
						bbmobile_send_2app_ack("$set,s:te=\"COUNTING\",b2:te=\"STOP\"\r\n") ;
						//bbmobile_send_2app_ack("$tst,\"COUNTER ON\"\r\n") ;
					}
				}

Po każdym obsłużeniu żądania od aplikacji należy umożliwić odbieranie nowych danych:

				//-enable rec new data from BBMobile
				bbmobile_rx_enable() ;
			}

Co jakiś czas odświeżamy stan licznika wyświetlany na ekranie smartfona.

			//-update data on mobile screen
			j++ ;
			if(j >= 30000)
			{
				j=0 ;
				bbmobile_send_2app("$set,c:te=\"") ;
				bbmobile_send_sigdec_2app(count_0,5) ;
				bbmobile_send_2app_ack("\"\r\n") ;
			}

A po zamknięciu połączenia Bluetooth gasimy diodę i wychodzimy z pętli, aby oczekiwać na zestawienie kolejnego.

		} ;

		//-BLE connection is closed here
		LED_OFF ;
	}

Poza funkcją main() definiujemy obsługę przerwania INT0 – zwiększamy stan zmiennej.

SIGNAL(INT0_vect)
{
	count_0++ ;
}

Możliwości rozbudowy projektu

Powyższy kod implementuje liczenie impulsów na dwóch wejściach INT0 oraz INT1.
Aby rozbudować licznik o drugi kanał liczący wystarczy zmodyfikować kod JSON w tablicy 'json_counter[]’ oraz zorganizować wyświetlanie stanu licznika drugiego knału.

Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.