Jak odczytać adres sensora i klucz aktora BBMagic


W jaki sposób odczytać adres sensora BBMagic

Najprostszym sposobem odczytania adresu sensora BBMagic jest użycie programu bbm_scanner. Można pobrać go bezpośrednio z podstrony DOWNLOAD. Znajduje się on też w katalogu 'tools’ każdego projektu i wtedy uruchamiamy go tak:

sudo ./tools/bbm_scanner_2

Korzystając z wiersza poleceń można go pobrać i uruchomić następująco:

wget http://bbmagic.net/download/bin/bbm_scanner_2
chmod +x bbm_scanner_2
sudo ./bbm_scanner_2

pobieranie bbm_scanner_2
Gdy mamy już uruchomiony program do skanowania wystarczy teraz włączyć zasilanie sensora, a na ekranie pojawią się oczekiwane informacje.
Jedynie sensor BBMagic BUTTON po włączeniu zasilania nie wyśle automatycznie żadnej informacji – konieczne jest naciśnięcie przycisku.
Odczytane adresy różnych sensorów zaznaczono czerwonymi polami:

odczytywanie adresow sensorów BBMagic
Zakończenie pracy skanera następuje po naciśnięciu kombinacji 'Ctrl+C’.

W jaki sposób odczytać adres i klucz aktora BBMagic

Zanim będziemy mogli sterować aktorami BBMagic konieczne jest ich uprzednie zdefiniowanie. Dokonujemy tego w pliku 'bbmagic_home.c’ przed główną pętlą programu za pomocą funkcji.

  • bbm_relay_add(„nazwa”, „adres” , „klucz”) – dodaje do bazy moduł BBMagic RELAY
  • bbm_dimmer_add(„nazwa”, „adres” , „klucz”) – dodaje do bazy moduł BBMagic DIMMER
  • bbm_pwm_add(„nazwa”, „adres” , „klucz”) – dodaje do bazy moduł BBMagic PWM

Zobacz przykładowe projekty pobierając z działu DOWNLOAD pakiet 'bbmagic_home_project.tar.gz’.

Wszystkie funkcje przyjmują te same argumenty: „nazwa”, „adres” , „klucz”. Nazwę nadajemy dowolnie, a adres i klucz pobieramy z aktora BBMagic w następujący sposób:

1. uruchamiamy aplikację bbm_scanner_2

sudo ./tools/bbm_scanner_2

2. włączamy zasilanie aktora BBMagic i naciskamy guzik
Po włączeniu zasilania czerwona dioda LED mruga przez 10 sekund. W tym czasie musimy wcisnąć i przytrzymać guzik modułu.
Jeśli moduł został podłączony do sieci 230VAC należy zachować szczególną ostrożność !! Sam guzik jest plastikowy więc nie przewodzi prądu, ale nie zaszkodzi nacisnąć go nieprzewodzącym przedmiotem np. ołówek, gumka, plastikowa zatyczka od pisaka lub drewniany patyczek itp.
BBMagic RELAY odczyt adresu

3. przytrzymujemy wciśnięty guzik
Przytrzymanie wciśniętego guzika przez 1 sekundę spowoduje zapalenie czerwonej diody światłem ciągłym i wysłanie adresu oraz klucza.
Ponieważ klucz szyfrujący powinien pozostać poufny moduł wysyła go szeptem (z małą mocą nadawania). Aby aplikacja bbm_scanner_2 mogła go usłyszeć odległość pomiędzy aktorem a Raspberry Pi powinna być niewielka (ok. 1-2 metry). Takie rozwiązanie uniemożliwia podsłuchanie przesyłanego klucza.
Aplikacja bbm_scanner_2 wyświetli na ekranie odebrany adres i klucz modułu.
BBMagic sec key
Aby zachować dodatkowe bezpieczeństwo aktor nie wysyła informacji o sobie dlatego nie jest wiadome jaki rodzaj aktora wysłał klucz i adres. Tylko Ty to wiesz i możesz teraz wkleić odczytane informacje bezpośrednio do odpowiedniej funkcji:

  • bbm_relay_add(„moj_relay”, „D1FA4795AE0C” , „E8Df5225F4262329483FAE8A6312CD76”) – jeśli odczytane informacje pochodzą z BBMagic RELAY,
  • bbm_dimmer_add(„moj_dimm”, „D1FA4795AE0C” , „E8Df5225F4262329483FAE8A6312CD76”) – jeśli odczytane informacje pochodzą z BBMagic DIMMER,
  • bbm_pwm_add(„moj_pwm”, „D1FA4795AE0C” , „E8Df5225F4262329483FAE8A6312CD76”) – jeśli odczytane informacje pochodzą z BBMagic PWM,

Po dodaniu aktorów możemy już nimi sterować za pomocą dedykowanych funkcji:

  • bbm_relay_on(„moj_relay”, REL_CH0) – włącza jeden z kanałów RELAY o nazwie 'moj_relay’.
  • bbm_dimmer_set(„moj_dimm”, 50) – ustawia sterowanie DIMMERA 'mój_dimm’ na 50% mocy.
  • bbm_pwm_set(„moj_pwm”, 10, 45, 98) – ustawia kanały BBMagic PWM o nazwie 'moj_pwm’ odpowiednio na: 10%, 45% i 98% wypełnienia.

Wszystkie użyte powyżej funkcje zadeklarowane i opisane są w pliku 'bbmagic_lib.h’ pakietu 'bbmagic_home_project.tar.gz’.

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.