Co to jest JSON i jak go użyć


Przed lekturą tego artykułu polecamy najpierw zapoznanie się z BBMobile – jak zacząć

Co to jest JSON

JSON (czyt. dżejson) to lekki, tekstowy format wymiany danych pochodzący od języka Java Script. Jest on czytelny dla człowieka, dlatego bardzo łatwe jest odczytanie i zrozumienie zakodowanych za jego pomocą informacji. Szczegółowy opis składni, również w języku polskim, znajduje się na www.json.org.
JSON organizuje dane w struktury zwane obiektami. Każdy obiekt zamknięty jest w nawiasach { i }, a opisują go pary ”atrybut”:”wartość”.
Dla przykładu opiszmy samochód w JSONie:

1	{
2	"typ":"osobowy",
3	"nadwozie":"sedan",
4	"wyposażenie":["ABS","c.zamek","szyberdach"],
5	"drzwi":"5",
6	"silnik":"benzyna",
7	"poj":"2000"
8	}

Jak widać, z powyższego kodu możemy dowiedzieć się bardzo wiele o samochodzie opisanym jako obiekt JSON. Poza parami ”atrybut”:”wartość” w linii 4 zawarta jest tablica wyszczególniająca wyposażenie pojazdu.
JSON pozwala również zagnieżdżać obiekty jedne wewnątrz drugich. Zdefiniujmy zatem dwustanowiskowy garaż.

0	{
1		"typ":"garaż",
2		"zawartość":
3		[
4			{
5			"typ":"osobowy",
6			"nadwozie":"sedan",
7			"wyposażenie":["ABS","c.zamek","szyberdach"],
8			"drzwi":"5",
9			"silnik":"benzyna",
10			"poj":"2000"
11			},
12			{
13			"typ":"osobowy",
14			"nadwozie":"kombi",
15			"wyposażenie":["ABS","WSP","poduszki"],
16			"drzwi":"5",
17			"silnik":"disel",
18			"poj":"1800"
19			}
20		]
21	}

Linie 0 i 21 obejmują nawiasami obiekt, a linia 1 definiuje go jako garaż. W liniach od 2 do 20 mamy w tablicy określoną zawartość garażu – znajdują się w nim dwa obiekty typu samochód.

Podsumujmy najważniejsze dla nas informacje o JSONie:

 1. obiekty zamknięte są w nawiasach pazurkowych {…},
 2. dane wewnątrz obiektów zorganizowane są w pary ”atrybut”:”wartość”,
 3. obiekty oraz pary ”atrybut”:”wartość” rozdzielone są przecinkami,
 4. obiekty mogą być zagnieżdżane,
 5. dane typu tablicowego zamknięte są w nawiasach kwadratowych […]”,
 6. wielkość liter, spacje, tabulacje i znaki końca linii (enter) nie mają znaczenia informacyjnego, a używane są jedynie dla uzyskania większej przejrzystości kodu.

Definicja kontrolki w JSONie

Każdy interfejs użytkownika zbudowany na ekranie składa się z obiektów zwanych kontrolkami. Przykładowo kontrolka TextView to nieedytowalne pole tekstowe, które posłuży do prezentowania informacji.
Opiszmy zatem taką kontrolkę w JSONie i zobaczmy jak ona wygląda.

BBMobile kontrolka TextView
{
	"ty":"TextView",
	"n":"t1",
	"te":"HELLO BBMobile WORLD",
	"ts":"40",
	"tl":"bold",
	"tc":"255,255,255",
	"bg":"0,0,0",
	"w":"1"
}

Pierwszy nawias { i ostatni nawias } obejmują całą strukturę obiektu – oznaczają początek i koniec kodu opisującego kontrolkę. Kolejne rozdzielone przecinkami pary ”atrybut”:”wartość” mają następujące znaczenie:

 • ”ty”:”TextView” – definiuje typ kontrolki – w tym przykładzie jest to TextView ; skrót od type:TextView,
 • ”n”:”t1″ – określa unikalną dowolnie wybraną nazwę obiektu pozwalającą odwołać się do niego podczas działania aplikacji ; skrót od name:t1,
 • ”ts”:”40″ – definiuje rozmiar czcionki. Skrót od: text size:40,
 • ”tl”:”bold” – definiuje styl czcionki. Skrót od: text style:bold,
 • ”te”:”HELLO BBMobile WORLD” – definiuje tekst, który ma zostać wyświetlony w polu kontrolki ; skrót od: text: HELLO BBMobile WORLD,
 • ”tc”:”255,255,255″ – określa składowe RGB koloru czcionki. Tutaj wybrano kolor biały ; skrót od: text color:255,255,255,
 • ”bg”:”0,0,0″ – określa składowe RGB koloru tła kontrolki. Tutaj wybrano kolor czarny ; skrót od: background:0,0,0,
 • ”w”:”1″ – określa rozmiar kontrolki jako ułamek wielkości wszystkich obiektów.

Jak opisać aplikację mobilną za pomocą JSONa

Do układania kontrolek na ekranie służą obiekty zwane layout. Podstawowy kod definiujący interfejs wygląda tak:

1	{
2	"ty": "lout",
3	"or":"v",
4	"bg":"255,255,255",
5	"cs”:[{O_1}, {O_2}, {O_3}]
6	}

Oczywiście O_1, O_2 i O_3 to symbolicznie oznaczone obiekty (kontrolki lub inne layouty), które znajdą się na ekranie. Linia 1 i 6 oznaczają granice interfejsu. Poza nimi nie może znajdować się żaden obiekt.
W linii 2 zdefiniowano typ obiektu jako layout. Kolejna linia 3 definiuje sposób ułożenia obiektów wewnątrz layoutu. Możliwe są dwa ustawienia tego parametru:

 1. ”or”:”v” – ułożenie wertykalne – obiekty będą układane jeden pod drugim,
 2. ”or”:”h” – ułożenie horyzontalne – obiekty będą układane jeden obok drugiego.

Linia 4 definiuje składowe RGB (czerwony,zielony,niebieski) koloru tła layoutu. R=255,G=255,B=255 oznacza, że tło będzie białe. Jako tło można też użyć jednej z siedmiu wbudowanych grafik ponumerowanych od 1 do 7. Wtedy, aby wybrać grafikę numer '1′ linia 4 miałaby postać: ”img”:”1”.
Linia 5 definiuje tablicę (”cs” – components), w której zawarte są obiekty layoutu. Mogą tam znajdować się kontrolki lub inne layouty.

Opis przykładowego interfejsu w JSON

Poniżej znajduje się przykładowy, kompletny kod JSON interfejsu aplikacji nazwanej 'LICZNIK’. Interfejs składa się z pięciu kontrolek zawartych w dwóch layoutach.

Licznik App BBMobile
{
"ty":"lout",
"or":"V",
"img":"4",
"cs":[
	{
	"ty":"TextView",
	"te":"\nLICZNIK",
	"tc":"174,174,174",
	"ts":"30",
	"w":"2"
  },
	{
	"ty":"TextView",
	"n":"cnt",
	"te":"0000",
	"tl":"bold",
	"ts":"60",
	"tc":"255,255,255",
	"w":"2"
  },
	{
	"ty":"lout",
	"or":"H",
	"cs":[
	  {
		"ty":"Button",
		"n":"b1",
		"te":"RESET",
		"tc":"255,255,255",
		"bg":"0,62,120",
		"ts":"25"
	  },
	  {
		"ty":"TogButton",
		"n":"b2",
		"ton":"STOP",
		"toff":"GO",
		"tc":"255,255,255",
		"bg":"3,96,164",
		"ts":"25"
	  }]
	},
	{
	"ty":"TextView",
	"w":"3"
	}]
}
 1. TextView – wyświetla tytuł aplikacji,
 2. TextView – wyświetla stan licznika,
 3. Button RESET – służący do skasowania stanu licznika,
 4. TogButton STOP/GO – ToggleButton czyli przełącznik służący do uruchamiania i zatrzymywania zliczania,
 5. TextView – nie wyświetla żadnej informacji, a służy jedynie podniesieniu ergonomii interfejsu.

Zwróćmy uwagę, że w powyższym interfejsie występuje zagnieżdżenie layoutów – layout horyzontalny znajduje się wewnątrz layoutu wertykalnego.

Odbieranie danych z aplikacji

Naciśnięcie przełącznika 'GO’ spowoduje wysłanie przez UART modułu BBMobile komunikatu $by,b2″1″ oraz zmianę napisu na 'STOP’. 'b2′ to nazwa kontrolki, która została zdefiniowana w JSONie definiującym interfejs, a '1′ to jej obecny stan. Jest to stan, w którym licznik powinien być aktywny.
BBMobile Licznik App Gotowa
Kolejne naciśnięcie przełącznika spowoduje wysłanie komunikatu $by,b2″0″ (będzie powodować zatrzymanie zliczania) i powrót napisu 'GO’.
Naciśnięcie guzika RESET spowoduje natomiast wysłanie przez UART stanu obu kontrolek: $by,b1″1″,b2″0″. Poniższa grafika przedstawia okno terminala odbierającego dane od modułu BBMobile.
Licznik App komunikaty UART

Sterowanie aplikacją

Aby zmienić wartość wybranego atrybutu w kontrolce wystarczy wysłać do modułu BBMobile poprzez UART odpowiedni komunikat zakończony znakami nowej linii i powrotu karetki („\r\n”):: $set,nazwa_kontrolki:atrybut=”wartość”\r\n
Przykładowo wysłanie:

$set,cnt:te="42'259"

spowoduje, że ekran będzie wyglądał tak:
BBMobile Licznik App zlicza

Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.