BBMagic MOTION detektor PIR z Bluetooth Smart


BBMagic MOTION
BBMagic MOTION to ultra-energooszczędny, zasilany z baterii moduł czujnika PIR z komunikacją Bluetooth Low Energy (BLE) – Bluetooth Smart.
Technologia pasywnej podczerwieni (Passive Infra Red) pozwala na wykrywanie obiektów o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego.

BBMagic MOTION range

Funkcje BBMagic MOTION

 • Detektor ruchu PIR ; kąt 120 stopni ; zasięg 4-5m
 • Detektor światła – pady do wlutowania fotorezystora 10k – zakres wartości 0 do 255
 • Dwa kanały ADC o zakresie napięć od 0 do 1,8V i rozdzielczości 1mV
 • Monitorowanie stanu baterii poprzez ciągły pomiar napięcia zasilania
 • Pomiar temperatury chipu. Po skalibrowaniu wartość ta może być interpretowana jako temperatura otoczenia.
 • Sygnalizacja wykrycia obiektu diodą LED – konfigurowana pinem 2
 • Komunikacja: szyfrowane i podpisane cyfrowo wiadomości Bluetooth Smart

Jak wykrywać ruch z BBMagic MOTION

Dzięki bibliotece bbmagic_lib odbieranie i przetwarzanie danych przez Raspberry Pi zero W oraz Raspberry Pi 3 jest bardzo proste. Bibliotekę możesz pobrać z działu Download.
Aby odbierać informacje:

Tworzymy bufor na dane i zmienne pomocnicze
unsigned char bbm_buf[100] ;
int len, ret ;

Otwieramy komunikację
ret = bbm_bt_open(0) ;
if(ret) exit(1) ;

Sprawdzamy czy nadeszły dane
len = bbm_bt_read(bbm_buf) ;
Jeśli tak to mamy je w buforze
if(len > 0)
if(bbm_buf[BBM_MOTION_FLAGS] & BBM_MOTION_ALERT_MASK)
{
printf(" OBIEKT WYKRYTY !!") ;
}

Zawartość bufora zdefiniowano w pliku bbmagic_lib.h

bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_TYPE] typ modułu, który nadesłał dane ; w tym przypadku będzie to BBMAGIC_M_MOTION
bbm_buf[BBM_MOTION_FLAGS] flagi informujące o detekcji obiektu (najstarszy bit) ; ustawiona flaga BBM_MOTION_ALERT_MASK oznacza wykrycie obiektu
bbm_buf[BBM_MOTION_V_SUP] aktualne napięcie zasilania modułu ; należy podzielic przez 71 (BBMAGIC_VCC_DIVIDER) aby otrzymać napięcie w woltach.
bbm_buf[BBM_MOTION_CHIP_TEMP] temperatura chipu w stopniach Celsjusza (kodowanie U2). Po skalibrowaniu wartość ta może być interpretowana jako temperatura otoczenia.
bbm_buf[BBM_MOTION_LIGHT] poziom oświetlenia ; zakres 0-255
bbm_buf[BBM_MOTION_ADC_1_MSB] bbm_buf[BBM_MOTION_ADC_1_LSB] poziom napięcia na wejściu ADC_1 w mV ; starszy i młodszy bajt
bbm_buf[BBM_MOTION_ADC_2_MSB] bbm_buf[BBM_MOTION_ADC_2_LSB] poziom napięcia na wejściu ADC_2 w mV; starszy i młodszy bajt
bbm_buf[BBM_MOTION_WORKTIME_0] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – najmłodszy bajt 0
bbm_buf[BBM_MOTION_WORKTIME_1] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – kolejny bajt 1
bbm_buf[BBM_MOTION_WORKTIME_2] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – kolejny bajt 2
bbm_buf[BBM_MOTION_WORKTIME_3] czas pracy modułu od ostatniego włączenia zasilania w sekundach – najstarszy bajt 3
bbm_buf[BBM_MOTION_FIRM_0] numer wersji firmwareu modułu, młodszy bajt
bbm_buf[BBM_MOTION_FIRM_1] numer wersji firmwareu modułu, starszy bajt
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_0] adres modułu najmłodszy bajt 0 – LSB
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_1] adres modułu bajt 1
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_2] adres modułu bajt 2
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_3] adres modułu bajt 3
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_4] adres modułu bajt 4
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_ADDR_5] adres modułu najstarszy bajt 5 – MSB
bbm_buf[BBMAGIC_DEVICE_RSSI] moc odbieranego sygnału radiowego w dBm
Pobierz kod źródłowy aplikacji bbm_scanner z działu Download i zobacz jak przetwarzać dane od innych modułów !!

bbm_scanner app

Wyprowadzenia

BBMagic MOTION pinout

Numer pinu Opis
1,8,20,22,23,24 Masa
2 Konfiguracja sygnalizacji wykrycia obiektu:

 • podłączenie do masy: Czerwona dioda LED będąca na pokładzie BBMagic MOTION sygnalizuje wykrycie obiektu
 • niepodłączony: Czerwona LED wyłączona. Impulsy sygnalizujące wykrycie obiektu pojawiają się na pinie numer 6. Możliwe podłączenie alternatywnej diody LED wraz z szeregowym rezystorem do pinów 5 i 6. Proponowana wartość rezystora: 4k7

Należy pamiętać, że włączona sygnalizacja LED powoduje większe zuzycie energii.

5-6 Pady do podłączenia alternatywnej diody LED wraz z szeregowym rezystorem. Pad 6 – anoda LED z rezystorem, Pad 5 – katoda LED
7,21 Napięcie zasilania 2,7V – 3,3V
21,22 Pady do wlutowania uchwytu dla baterii pastylkowej CR2032: 21 (+) i 22 (-)
7,8,9 Pady dla wlutowania stabilizatora w przypadku chęci zasilania z wyższego napięcia. Ten sposób zasilania jest identyczny jak dla BBMagic METEO opisany tutaj: Jak zasilić BBMagic METEO moduł z Bluetooth Low Energy
10 Wejście napięcia zasilania dla stabilizatora. Ten sposób zasilania jest identyczny jak dla BBMagic METEO opisany tutaj: Jak zasilić BBMagic METEO moduł z Bluetooth Low Energy
11,12 Pady dla wlutowania fotorezystora 10k
13,14 Wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego ADC_1 i ADC_2. Zakres dopuszczalnych napięć: 0V-1,8V ; Rozdzielczość: 1mV
18,19 Linie UARTa odpowiednio nadawanie i odbiór. Zakres dopuszczalnych napięć: 0V-5V

Jak działa BBMagic MOTION?

Gdy w monitorowanym obszarze zostanie wykryty obiekt BBMagic MOTION natychmiast wyśle informację o tym zdarzeniu poprzez kanał radiowy Bluetooth Smart.
Następnie przez 10 sekund moduł pozostaje nieczuły na pojawiające się obiekty. Po upływie tego czasu monitorowanie zostaje wznowione.

Komunikacja

 • Bluetooth Smart – Bluetooth Low Energy
 • Komunikacja szyfrowana i podpisywana cyfrowo AES-128
 • Bezpośrednia komunikacja z Raspberry Pi Zero W i Raspberry Pi 3 poprzez Bluetooth Smart
 • Prosta obsługa programowa z wykorzystaniem bibliotek

Zasilanie

 • bateria 3V CR2032 – pady do wlutowania uchwytu: 21 (+) i 22 (-)
 • 2 x bateria 1,5V AA lub AAA – pady do wlutowania przewodów: 7 (+) and 8 (-)
 • Z jakiegokolwiek źródła o napięciu z przedziału: 2,7V do 3,3V – pady do wlutowania przewodów: 7 (+) i 8 (-)
 • Poprzez stabilizator – Podłącz ‘+’ do 10, a ‘-‘ do 22, 23 lub 24. Pady do wlutowania stabilizatora w obudowie TO-92 – 7,8,9 (np.:L78L33, TS2950CT-3.3, LP2950CZ-3.3RAG, MCP1702-3302E, LM2936Z-3.3, LT1121CZ-3.3). Jak dobrać stabilizator: Jak zasilić BBMagic METEO moduł z Bluetooth Low Energy
Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.